REGULAMIN SKLEPU

 

 I. Definicje

Sklep ObrazyFoto.eu - serwis internetowy stanowiący własność firmy AK-Media Andrzej Kita wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 019257 udostępniony pod adresem www.obrazyfoto.eu

Użytkownik/Klient – osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po rejestracji uzyskuje dostęp do Towarów oferowanych przez Sklep.

Towary/Produkty – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie

Regulamin – niniejszy regulamin

Transakcja – wszelkie umowy Kupna sprzedaży zawarte pomiędzy użytkownikiem a AK-Media Andrzej Kita.

Sklep – serwis ObrazyFoto.eu, za pośrednictwem którego Klient realizuje zamówienia.

II. Postanowienia ogólne

Użytkownikiem Sklepu staje się osoba fizyczna lub osoba prawna od momentu rejestracji w serwisie ObrazyFoto.eu po akceptacji Regulaminu.

Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest AK-Media Andrzej Kita.

Użytkownik może korzystać ze sklepu wyłącznie na zasadach określonych w

niniejszym Regulaminie.

Sposób przeprowadzenia transakcji określa Regulamin. Stroną transakcji może być tylko zarejestrowany Użytkownik.

Użytkownik po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego

formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji.  

Od momentu rejestracji osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.

Reklamacje dotyczące transakcji, wynikające z nieznajomości i nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

III. Realizacja Transakcji

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu, możliwości zamawiania oferowanych produktów według udostępnionej przez Sklep  konfiguracji produktu, jego cech fizycznych, rozmiarów oraz wyboru prac graficznych na których zostanie wykonany.

Właściciel Sklepu oświadcza, że posiada prawa autorskie do każdego wykonanego produktu końcowego z użyciem zdjęć i grafik udostępnionych w serwisie ObrazyFoto.eu.

Oferowane przez sklep produkty są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta (Użytkownika) serwisu na podstawie wyboru kategorii produktu, materiału na którym realizowana będzie praca, wyboru rozmiaru w jakim ma być wykonany produkt końcowy.

Zamówione przez Użytkownika produkty mogą zostać poddane korekcie według udostępnionych w serwisie opcji dodatkowych lub po przesłaniu uwag klienta do zamówienia jeśli możliwości techniczne na to pozwalają. Klient składając zamówienie akceptuje cenę końcową za zamówiony produkt. Przy składaniu zamówienia koszt produktu jest aktualną ceną obowiązującą w momencie zatwierdzenia zamówienia.

Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należnej kwoty na rachunku bankowym należącym do Sklepu.

Do wystawienia faktury/rachunku obowiązuje cena w chwili przekazania zamówienia do realizacji przez Klienta. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

O statusie realizacji zamówienia Klient jest informowany drogą elektroniczną.

W przypadku braku uregulowania płatności za złożone zamówienie w ciągu 7 dni może ono zostać anulowane przez Sklep.

IV. Płatności za zamówione produkty

Płatności realizowane są w formie przedpłaty na rachunek bankowy:

AK-Media Andrzej Kita, ul. Skłodowskiej-Curie 91i, 59-300 Lubin

ING Bank Śląski nr rachunku 04 1050 1748 1000 0090 6626 7577

lub osobiście w siedzibie firmy. Inne sposoby płatności niż przedpłata na konto lub płatność w siedzibie firmy nie są możliwe.

V. Wysyłka zamówienia

Czas realizacji zamówienia od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty na konto bankowe trwa od 3 do 7 dni roboczych. Sklep ObrazyFoto.eu dokłada wszelkich starań by czas realizacji i wysyłki zamówienia był jak najkrótszy. Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z powodu firmy doręczającej/kurierskiej. W przypadkach gdy zamówione produkty są realizowane w różnych terminach całość zamówienia jest wysyłana po skompletowaniu wszystkich zamówionych produktów.

Dostawa zamówienia jest realizowana zgodnie z podanymi w formularzu zamówienia danymi adresowymi/korespondencyjnymi. Sklep wysyła zamówione produkty na adres podany przez klienta przy zamówieniu.  

W przypadku gdy Klient chce zamówić produkty na inny adres może to zrobić w momencie składania zamówienia zmieniając adres dostawy.

Po zatwierdzeniu i wysłaniu zamówienia, zmiana adresu nie będzie możliwa. Nie ma możliwości zmiany adresu zamówienia telefonicznie.

Koszty wysyłki zamówienia są każdorazowo doliczane do zamówienia i podane są w cenniku.

W przypadku przedłużenia realizacji terminu jaki wyniknie z winy sklepu Klient zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego terminu na jego realizację, jednak nie więcej niż o 14 dni kalendarzowych.

V. Odstąpienie od umowy

Serwis ObrazyFoto.eu realizuje zamówienia według wybranych przez Klienta parametrów fizycznych takich jak materiały użyte do realizacji zamówienia, rozmiary, kolory, opcje dodatkowe dostępne przy danym produkcie. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. art. 38 pkt. 3 dotyczącej wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość,  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu produktów wykonywanych na zamówienie.

VI. Reklamacje

Cechy kolorystyczne produktów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału ze względu na używaną przez Kupującego wyszukiwarkę internetową lub ustawienia monitora. Te różnice są niewielkie i całkowicie nieistotne dla jakości produktu. 

Serwis ObrazyFoto.eu dokłada wszelkich starań aby zamówiony towar spełniał wymagania Klienta korzystając z materiałów dostępnych na rynku ściśle przeznaczonych do wykonywania oferowanych produktów.

 VII. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu 

1. Każda przesyłka nadana przez sklep www.obrazyfoto.eu jest odpowiednio zapakowana i oznaczona etykietami „Nie rzucać”, „Nie przygniatać” oraz „Sprawdź zawartość przesyłki w obecności kuriera” 
2. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądź nosi ślady otwierania nie należy kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
 
3. Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.
 
4. Jeżeli wykryłeś uszkodzenia opakowania po wyjściu kuriera, niestety uszkodzenie przesyłki ani reklamacja nie zostaną uznane.
 

 VII. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe podane przez Klienta przy rejestracji/wysyłce są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883).

Sklep nie ma prawa przekazywać danych innym osobom oraz podmiotom. Przekazane przez Klienta dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z klientem. Kontakt z Klientem w celach marketingowych będzie realizowany wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Klienta w formie elektronicznej lub pisemnej.

VIII. Prawa Autorskie

Sklep Obrazyfoto.eu oświadcza, że posiada prawa autorskie do oferowanych zdjęć i grafik w celach wykonywania produktów końcowych według zamówień klienta. Klient nie może rozpowszechniać, powielać i wykorzystywać prac zamówionych w serwisie ObrazyFoto.eu

Dostępne w serwisie ObrazyFoto.eu teksty, grafiki, elementy graficzne są własnością serwisu i nie mogą być bez zgody publikowane, kopiowane i wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Sklepu.

W przypadku realizacji zamówień ze zdjęć klienta Sklep ma prawo zażądać oświadczenia Klienta o posiadaniu praw autorskich do przesłanych plików a w przypadku podejrzenia o braku takich praw Sklep może zdecydować o odmowie realizacji zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.z 2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

IX. Postanowienia końcowe

Serwis ObrazyFoto.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty jego publikacji w serwisie.

Sądem właściwym w przypadku rozwiązywania sporów wynikających z zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania przepisów Kodeksu Cywilnego.