REGULAMIN SKLEPU


I. Definicje

Sklep ObrazyFoto.eu - serwis internetowy stanowiący własność firmy AK-Media Andrzej Kita wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 019257 udostępniony pod adresem www.obrazyfoto.eu

Użytkownik/Klient – osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po rejestracji uzyskuje dostęp do Towarów oferowanych przez Sklep.

Towary/Produkty – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie

Regulamin – niniejszy regulamin

Transakcja – wszelkie umowy Kupna sprzedaży zawarte pomiędzy użytkownikiem a AK-Media Andrzej Kita.

Sklep – serwis ObrazyFoto.eu, za pośrednictwem którego Klient realizuje zamówienia.

 

II. Postanowienia ogólne

Użytkownikiem Sklepu staje się osoba fizyczna lub osoba prawna od momentu rejestracji w serwisie ObrazyFoto.eu po akceptacji Regulaminu.

Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest AK-Media Andrzej Kita.

Użytkownik może korzystać ze sklepu wyłącznie na zasadach określonych w

niniejszym Regulaminie.

Sposób przeprowadzenia transakcji określa Regulamin. Stroną transakcji może być tylko zarejestrowany Użytkownik.

Użytkownik po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego

formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji.  

Od momentu rejestracji osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.

Reklamacje dotyczące transakcji, wynikające z nieznajomości i nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

III. Realizacja Transakcji

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu, możliwości zamawiania oferowanych produktów według udostępnionej przez Sklep  konfiguracji produktu, jego cech fizycznych, rozmiarów oraz wyboru prac graficznych na których zostanie wykonany.

Właściciel Sklepu oświadcza, że posiada prawa autorskie do każdego wykonanego produktu końcowego z użyciem zdjęć i grafik udostępnionych w serwisie ObrazyFoto.eu.

Oferowane przez sklep produkty są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta (Użytkownika) serwisu na podstawie wyboru kategorii produktu, materiału na którym realizowana będzie praca, wyboru rozmiaru w jakim ma być wykonany produkt końcowy.

Zamówione przez Użytkownika produkty mogą zostać poddane korekcie według udostępnionych w serwisie opcji dodatkowych lub po przesłaniu uwag klienta do zamówienia jeśli możliwości techniczne na to pozwalają. Klient składając zamówienie akceptuje cenę końcową za zamówiony produkt. Przy składaniu zamówienia koszt produktu jest aktualną ceną obowiązującą w momencie zatwierdzenia zamówienia.

Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należnej kwoty na rachunku bankowym należącym do Sklepu.

Do wystawienia faktury/rachunku obowiązuje cena w chwili przekazania zamówienia do realizacji przez Klienta. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

O statusie realizacji zamówienia Klient jest informowany drogą elektroniczną.

W przypadku braku uregulowania płatności za złożone zamówienie w ciągu 7 dni może ono zostać anulowane przez Sklep.

 

IV. Płatności za zamówione produkty

Płatności realizowane są w formie przedpłaty na rachunek bankowy:

AK-Media Andrzej Kita, ul. Skłodowskiej-Curie 177, 59-300 Lubin

ING Bank Śląski nr rachunku 04 1050 1748 1000 0090 6626 7577

lub osobiście w siedzibie firmy. Inne sposoby płatności niż przedpłata na konto lub płatność w siedzibie firmy nie są możliwe.

 

V. Wysyłka zamówienia

Czas realizacji zamówienia od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty na konto bankowe trwa od 3 do 7 dni roboczych. Sklep ObrazyFoto.eu dokłada wszelkich starań by czas realizacji i wysyłki zamówienia był jak najkrótszy. Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z powodu firmy doręczającej/kurierskiej. W przypadkach gdy zamówione produkty są realizowane w różnych terminach całość zamówienia jest wysyłana po skompletowaniu wszystkich zamówionych produktów.

Dostawa zamówienia jest realizowana zgodnie z podanymi w formularzu zamówienia danymi adresowymi/korespondencyjnymi. Sklep wysyła zamówione produkty na adres podany przez klienta przy rejestracji.  

W przypadku gdy Klient chce zamówić produkty na inny adres może to zrobić w momencie składania zamówienia zmieniając adres dostawy.

Po zatwierdzeniu i wysłaniu zamówienia, zmiana adresu nie będzie możliwa. Nie ma możliwości zmiany adresu zamówienia telefonicznie.

Koszty wysyłki zamówienia są każdorazowo doliczane do zamówienia i podane są w cenniku.

W przypadku przedłużenia realizacji terminu jaki wyniknie z winy sklepu Klient zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego terminu na jego realizację, jednak nie więcej niż o 14 dni kalendarzowych.

 

V. Odstąpienie od umowy

Serwis ObrazyFoto.eu realizuje zamówienia według wybranych przez Klienta parametrów fizycznych takich jak materiały użyte do realizacji zamówienia, rozmiary, kolory, opcje dodatkowe dostępne przy danym produkcie. Zgodnie

z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu produktów wykonywanych na zamówienie.

 

VI. Rękojmia i reklamacje

Rękojmia obowiązuje 1 rok od momentu otrzymania przez klienta zamówionych produktów. W przypadku wydruków wykonywanych na różnych materiałach dostępnych w Sklepie (płótna, papiery fotograficzne, matowe, tapety, rolety, papiery samoprzylepne, koszulki i inne dostępne w przyszłości materiały do zadruku) mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorów względem wzoru jaki klient wybrał w zamówieniu. Takie odstępstwa są dopuszczalne i akceptowane przez Klienta w momencie złożenia zamówienia.

Serwis ObrazyFoto.eu dokłada wszelkich starań aby zamówiony towar spełniał wymagania Klienta korzystając z materiałów dostępnych na rynku ściśle przeznaczonych do wykonywania oferowanych produktów. W przypadku trwałości zastosowanych tuszy i farb obowiązuje ich przecietny okres trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. Odporność oferowanych produktów na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, działanie wody, środków chemicznych, czyszczących, sposobu przechowywania są opisane w kategorii produktu/pomocy instrukcji użytkowania i obchodzenia się z produktem. W przypadku stwierdzenia niezgodności na zamówionych produktach Klient zobowiązuje się poinformować o tym Sklep w ciągu 10 dni od otrzymania zamówienia.

Klient po otrzymaniu zamówienia zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić jego zgodność z zamówieniem czy jest kompletne, wyprodukowane w prawidłowym wymiarze, czy jakość wydruku nie budzi zastrzeżeń.

przypadku stwierdzenia wad Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep. W przypadku braku stwierdzenia wad przez Klienta, Sklep uznaje zamówienie jako zaakceptowane. W przypadku pojawienia się wady w późniejszym terminie Klient powinien o tym niezwłocznie poinformować Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep uznaje zamówiony produkt jako zaakceptowany. Aby klient skorzystał z przysługujących praw musi dokonać terminowego zgłoszenia stwierdzonej wady. W przypadku przemilczenia stwierdzonej wady prawo do jej reklamacji nie przysługuje.

Klient zgłaszający wadę ma obowiązek wadliwy produkt w stanie nienaruszonym odesłać do sklepu z pisemną informacją o stwierdzonej wadzie zamówionego produktu. W przypadku przystąpienia do montażu produktu takiego jak np. tapeta i rozpoczęcie klejenia i stwierdzenia wady prawo do reklamacji nie przysługuje. Termin realizacji procesu reklamacyjnego to 14 dni, w których Sklep jest obowiązany zakończyć proces reklamacyjny.

Serwis ObrazyFoto.eu nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem używania i zastosowania zamówionych produktów.

 

VII. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe podane przez Klienta przy rejestracji/wysyłce są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883).

Sklep nie ma prawa przekazywać danych innym osobom oraz podmiotom. Przekazane przez Klienta dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z klientem. Kontakt z Klientem w celach marketingowych będzie realizowany wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Klienta w formie elektronicznej lub pisemnej.

 

VIII. Prawa Autorskie

Sklep Obrazyfoto.eu oświadcza, że posiada prawa autorskie do oferowanych zdjęć i grafik w celach wykonywania produktów końcowych według zamówień klienta. Klient nie może rozpowszechniać, powielać i wykorzystywać prac zamówionych w serwisie ObrazyFoto.eu

Dostępne w serwisie ObrazyFoto.eu teksty, grafiki, elementy graficzne są własnością serwisu i nie mogą być bez zgody publikowane, kopiowane i wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Sklepu.

W przypadku realizacji zamówień ze zdjęć klienta Sklep ma prawo zażądać oświadczenia Klienta o posiadaniu praw autorskich do przesłanych plików a w przypadku podejrzenia o braku takich praw Sklep może zdecydować o odmowie realizacji zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.z 2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

IX. Postanowienia końcowe

Serwis ObrazyFoto.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty jego publikacji w serwisie.

Sądem właściwym w przypadku rozwiązywania sporów wynikających z zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania przepisów Kodeksu Cywilnego.